Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

MΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Ο όρος "μεταφυσική" συχνά χρησιμοποιείται για ν' αναφερθεί  σε ιδέες και θεωρίες ως προς το τι είδους υπάρξεις είναι πραγματικές, τη φύση αυτών των υπάρξεων και των εννοιών και της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για να σκεφτούμε, να μιλήσουμε ή να γράψουμε γι' αυτές τις υπάρξεις. Για παράδειγμα μια θεωρία του νου θα είναι μια μεταφυσική θεωρία που ασχολείται με νοητικά φαινόμενα και έννοιες όπως η αντίληψη, η ιδέα, η συνείδηση, η μνήμη, η πρόθεση, το κίνητρο, η λογική κλπ.
Παρ' ολ' αυτά, τυπικά ο όρος "μεταφυσική" χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει πιο ευρείες θεωρίες της πραγματικότητας, και για πιο ευρεία θέματα που αφορούν στη φύση της πραγματικότητας.
Γιατί υπάρχει το κάτι και όχι το τίποτα; Υπάρχει ελεύθερη βούληση ή όλες οι πράξεις καθορίζονται από αίτια; Δημιουργήθηκε το Σύμπαν ή υπήρχε πάντα; Υπάρχουν πνευματικές οντότητες; Υπάρχει ζωή μετά θάνατον; Ποιά είναι η φύση του Σύμπαντος, της ουσίας, της αιτιότητας κλπ; Στη φιλοσοφία το ον διακρίνεται από το φαινόμενο.
Η Μεταφυσική ερευνά πλευρές της Πραγματικότητας που φαίνεται ότι βρίσκονται έξω από τα «σύνορα» του Κόσμου τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε μέσα από την εμπειρία, του Κόσμου τον οποίο μπορούμε να ερευνήσουμε με επιστημονική μέθοδο. Η Μεταφυσική είναι το πλέον αφηρημένο και από μια άποψη φιλόδοξο τμήμα της Φιλοσοφίας. Αναζητεί τα γνωρίσματα της έσχατης Πραγματικότητας.. Επιδιώκει να ερευνήσει «αυτό που πράγματι υφίσταται», το όντως ον, καθώς και «το τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα». Η διάκριση της Μεταφυσικής από τη Φυσική ουσιαστικά εγκαινιάζεται με τον ΠΛΑΤΩΝΑ και τη θεωρία του ότι η Πραγματικότητα συγκροτείται από ΙΔΕΕΣ – αφηρημένα πρότυπα – και ότι τα υλικά αντικείμενα του κόσμου των αισθήσεων με τα οποία ασχολείται η Φυσική δεν είναι παρά ατελή αντίγραφα – σκιές- των ιδεών αυτών.Oι πρoσωποκρατικοί φιλόσοφοι  διαπνέονται από Μεταφυσικές ιδέες ,ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, λόγου χάριν, αποφαίνεται ότι το ΕΙΝΑΙ δεν δημιουργείται, δεν καταστρέφεται και δεν μεταβάλλεται. Από το έργο του Αριστοτέλη Μεταφυσικά ή πρώτη φιλοσοφία, όπως τα αποκαλούσε ο Αριστοτέλης προήλθε ο όρος "μεταφυσική" των νεότερων χρόνων.
Υποστηρίζεται από πολλούς ότι η Μεταφυσική έχει διαποτίσει τη Δυτική Σκέψη.
 Η Μεταφυσική
α. Αποδέχεται την ΎΠΑΡΞΗ ενός Κόσμου αντικειμένων πέραν της ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.Όπως ο Λόγος, η Απόλυτη ιδέα,το πράγμα αυτό καθεαυτό χωρίς τη βοήθεια των αισθήσεων(Ding an sich).
β. Χρησιμοποιεί δυαδικές αντιθέσεις. Μορφοποιεί όρους/κλειδιά τοποθετώντας τους απέναντι στους αντίθετους….Είναι - Μη Είναι, Αληθές-Ψευδές, Παρουσία-Απουσία, Αιτία- Αποτέλεσμα, Ζωή- Θάνατος, Θετικό- Αρνητικό, Θεός- Άνθρωπος, Μέσα-Έξω, Αρσενικό- Θηλυκό, Νους-Σώμα, Καλό- Κακό…
γ. Παρέχει προνομιακή θέση στον «πρώτο» από τους δύο όρους και υποτάσσει τον δεύτερο όρο, τον κάνει εξαρτώμενο..
δ. Επιβάλλει μία διαδικασία με κατεύθυνση πάντα από τον πρώτο όρο προς τον δεύτερο.
Έχει πάντοτε ως αφετηρία μία Αρχή η οποία φαίνεται απλή, άθικτη, αμόλυντη, φυσική, στάνταρ, αυτονόητη. Χρησιμοποιεί ως μεθόδους την παραγωγή, τη δημιουργία περίπλοκου και την απόρριψη.. Το Καλό βρίσκεται πριν (και πάνω) από το Κακό, το Καθαρό πριν από το Ακάθαρτο, το Απλό πριν από το Περίπλοκο..
Η πορεία με κατεύθυνση από το Καλό προς το Κακό, από το Καθαρό προς το Ακάθαρτο και από το Απλό προς το Περίπλοκο δεν είναι απλά μία μεταφυσική πρακτική ανάμεσα σε άλλες. Είναι η μεταφυσική απαίτηση, η πιο σταθερή, η πιο ισχυρή από τις πρακτικές της φιλοσοφίας
Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Μεταφυσικής κατά τον 20ο αιώνα ήταν: Οι θετικιστές; Οι λενινιστές φιλόσοφοι; Οι Αμερικάνοι φιλόσοφοι; Οι φυσικοί; Οι διανοούμενοι της αριστεράς; Οι μεταμοντέρνοι;
Αναλυτικότερα:
α. Οι θετικιστές Στα τέλη του 19ου αιώνα ο βασικός αντίπαλος της Μεταφυσικής ήταν το κίνημα του ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΥ, με βασικό του γνώρισμα την απόλυτη εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα της επιστήμης. Κατά την εποχή εκείνη η Μεταφυσική κυριαρχούσε και ο Θετικισμός «έκανε αντάρτικο». Ο λογικός θετικισμός υπήρξε ιδιαίτερα εχθρικός «με τις χωρίς νόημα, αναπόδεικτες διακηρύξεις» της Μεταφυσικής. Οι βασικές αντιρρήσεις επικεντρώνονταν στην πεποίθηση ότι είναι αδύνατον να προτείνουμε κριτήρια επαληθευσιμότητας.
Η «Επιστήμη-θρησκεία» στη συνείδηση πολλών επιστημόνων διατηρείται ακέραια. Όσο για τις συνειδήσεις των απλών ανθρώπων οι ιδέες που κυριαρχούν σχετίζονται με Μεταφυσική, με Θρησκεία και με τη θετικιστική αντίληψη της λατρείας στην Επιστήμη.
β. Οι περισσότεροι Αγγλοαμερικάνοι σύγχρονοι στοχαστές. Μολονότι σήμερα ο λογικός θετικισμός έχει ουσιαστικά παρακμάσει, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι σύγχρονοι στοχαστές –οπαδοί της αναλυτικής φιλοσοφίας, οι οποίοι αντικρίζουν τη σύγχρονη Επιστήμη με δέος παρόμοιο με εκείνο των θετικιστών- έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρικό απέναντι στις επιδιώξεις της σύγχρονης Μεταφυσικής.
γ. Οι σοβιετικοί στοχαστές του 20 ου αιώνα. Στο σοβιετικό φιλοσοφικό λεξικό , στο λήμμα ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ διαβάζουμε: Εσφαλμένη αντιεπιστημονική μέθοδος για τη μελέτη της φύσης και της κοινωνίας… Αποτελεί το βασικότερο όπλο στην υπηρεσία του σύγχρονου καπιταλισμού…η μεταφυσική μέθοδος βρίσκεται στην υπηρεσία των αντιδραστικών κύκλων της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας…. όλοι οι λακέδες του καπιταλισμού είναι μεταφυσικοί
δ. Οι περισσότεροι από τους φυσικούς της εποχής μας οι οποίοι με τα -ενίοτε και εκλαϊκευμένα- κείμενά τους εμφανίζονται να πιστεύουν ότι ζητήματα όπως ο χώρος, ο χρόνος και ο δυϊσμός ‘‘νους-σώμα’’ τα οποία ανήκαν κάποτε στην αρμοδιότητα της Μεταφυσικής τώρα ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της επιστήμης.
ε. Οι αριστεροί διανοούμενοι. Οι περισσότεροι από τους μαρξιστές διανοούμενους συνήθως εκδηλώνουν μία ενστικτώδη αντίδραση σε μεταφυσικές θεωρήσεις. Όχι όμως όλοι.
στ. Οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι και οι –deconstructionists- οπαδοί του Jacques Derrida οι οποίοι διακηρύσσουν ότι Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ –ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ- ΠΕΘΑΝΕ. Γι αυτούς η Μεταφυσική παρουσιάζεται ως μία «προσωρινή» αποπλάνηση της δυτικής διανόησης.
Εννοείται ότι αντίπαλοι της Μεταφυσικής δεν είναι σύμμαχοι μεταξύ τους. Οι μεταμοντέρνοι λόγου χάριν φιλόσοφοι αρνούμενοι κάθε πτυχή ύπαρξης της έννοιας ΑΛΗΘΕΙΑ βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με τους φυσικούς οι οποίοι πιστεύουν ότι η Επιστήμη προσφέρει τη «βασιλική οδό» προς την έσχατη Αλήθεια μέσω της -«Θεωρίας των Πάντων»- Theory of Everything.
Ο Derrida επιχειρεί να υπονομεύσει τη μεταφυσική Σκέψη, να δυναμιτίσει τα θεμέλιά της, να κλονίσει τις βεβαιότητές της, να εναντιωθεί στην ύπαρξη της έσχατης αδιαίρετης Αρχής, όπως είναι ο Λόγος ..
Το εγχείρημα είναι δύσκολο έως αδύνατον. Ο ίδιος, έχοντας ομολογήσει ότι η Μεταφυσική έχει διαποτίσει τη Δυτική Σκέψη, εκτιμά ότι έχει «εγκατασταθεί» και στη δική του Σκέψη. Γι αυτό και δεν έχει ποτέ διακηρύξει ότι θα τα καταφέρει. Πιστεύει, ωστόσο, ότι κάποιες από τις κινήσεις του θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Υποστηρίζει, λόγου χάριν, ότι είναι ίσως δυνατόν να κλονίσει τη μεταφυσική δυαδικότητα, αναστρέφοντας την ιεράρχηση, δίνοντας, με άλλα λόγια, προτεραιότητα στον δεύτερο όρο. Στο Σώμα και όχι στον Νου, στον Άνθρωπο και όχι στον Θεό, στο Πολύπλοκο και όχι στο Απλό, στην Απουσία και όχι στην Παρουσία.
Ορισμένοι θεωρούν ότι η μεταφυσική αντανακλά το "υψηλότερο" στην ανθρώπινη φύση, την ώθηση να καταλάβουμε τη φύση και το Σύμπαν μέσα στα οποία βρίσκουμε τον εαυτό μας, καθώς προχωρούμε προς το αναπόφευκτο τέλος μας. Άλλοι θεωρούν τη μεταφυσική , ειδικά τις μεταφυσικές εικασίες σχετικά με μη-εμπειρικές και υπερβατικές πραγματικότητες, λίγο πολύ...φαντασιοπληξίες. Ίσως ο Καντ να είχε δίκιο όταν είπε πως αν και δεν μπορούμε ποτέ να ελπίζουμε ν' απαντήσουμε τις μεταφυσικές μας ερωτήσεις, δεν μπορούμε να μην τις ρωτάμε έτσι κι' αλλιώς.


Ο Θετικισμός είναι ένα επιστημονικό φιλοσοφικό δόγμα το οποίο υποστηρίζει πως μία πρόταση ή ένας φυσικός νόμος είναι αληθής μόνο όταν είναι λογικά επαληθεύσιμος.


Πηγή:   1)   Φυσική και φιλοσοφία Ανδρέα Ιωάννου Κασσέτα
             2)   skepdic.gr     
             3)   wikipedia

39 σχόλια:

MelidonisM είπε...

Και η νυν Μεταφυσική κάποτε
θα ερμηνευτεί, μέρος
θα γενεί και αυτή της Φυσικής

όπως ο Θεανθρωπομορφισμός
του Κεραυνού και της Βροχής

Για την υπόλοιπη οντότητα ...
περί ορέξεως, Φοβαρχικόπητα! :-))

kariatida62 είπε...

Θα περάσω το βράδυ να σ'ακούσω περι μεταφυσικής μετά το σιδέρωμα πουχω να τελειώσω...θάρθει να δέσει μια χαρά!χαχαχαχαχα!

Υπατία η Αλεξανδρινή είπε...

"πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει" [=όλοι οι άνθρωποι λαχταρούν εκ φύσεως τη γνώση]
Η πρώτη φράση των Μεταφυσικών του Αριστοτέλη.
Σ'αυτή τη λαχτάρα βάλθηκες ν' ανταποκριθείς, καλέ μου Κένταυρε. Καλά κουράγια!
Κατά τα άλλα, θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη Μελιδόνη.

kariatida62 είπε...

Ηρθα Κένταυρε να αφήσω κοντά σου τις μεταφυσικές σκέψεις μου, ν'ανακαλύψω τους "Δαιμονισμένους" και να τους εξολοθρεύσω, μήπως και σωθούμε απο κατάρες και μάγια που μας έχουν τυλίξει, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα τίποτα.
Συνεχίζω λοιπόν τον μάταιο κύκλο της ζωής μου μέχρι να ολοκληρωθεί κι'άυτός να ξεμπερδεύω καμμιά φορά εγώ απ'αυτόν και κείνος απο μένα!
Τι να μου πει τώρα ο Καντ, που, στήνοντας την κυβέρνησή μου,ψαχνω να βρω το 7 δις του εσωτερικού ελλείμματος της χώρας να βουλώσω αυτή την τρύπα?
Για τα υπόλοιπα δις χρωστούμενα(εξωτερικό χρέος) δε με ενδιαφέρει, έχω σκοπό να τους στείλω να τα πάρουν πίσω απο την Μεταφυσική Ελλάδα και τον Μεταφυσικό υπουργό οικονομικών που υπέγραψε μνημόνια!
Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα, οπότε δεν χρωστώ και τίποτα!

Άιναφετς είπε...

Μήπως μεταφυσική είναι αυτό που προσπαθεί να εξηγήσει η κβαντομηχανική;
Για μένα δεν υπάρχει μεταφυσική...όλα είναι "φυσικά" και όλα είναι ΕΝΑ!
Και...Καλή δύναμη με την μετά-φυσική μας κυβέρνηση!

ξωτικό είπε...

Aααα τα πάνω κάτω μούφερες σήμερα μου φαίνεται ,σε πρώτη (γρήγορη)ανάγνωση...

με αυτά :
"Για παράδειγμα μια θεωρία του νου θα είναι μια μεταφυσική θεωρία που ασχολείται με νοητικά φαινόμενα και έννοιες όπως η αντίληψη, η ιδέα, η συνείδηση, η μνήμη, η πρόθεση, το κίνητρο, η λογική κλπ. "
και με αυτά :
Η Μεταφυσική είναι το πλέον αφηρημένο και από μια άποψη φιλόδοξο τμήμα της Φιλοσοφίας. Αναζητεί τα γνωρίσματα της έσχατης Πραγματικότητας.. Επιδιώκει να ερευνήσει «αυτό που πράγματι υφίσταται»,
και με την περιγραφή των Θετικιστών....
θα δηλώσω περισσότερο φίλη της μεταφυσικής απ'ότι νόμιζα όταν είδα τον τίτλο.
Ίσως ο Κάντ έχει δίκιο....
Όποιος δεν έχει μεταφυσικές ερωτήσεις με...ανησυχεί χαχα !!
Δηλώνω σίγουρα εχθρός της "στυγνής " λογικής ....
και ας μπορούσε επιτέλους κάποιος να μου εξηγήσει τι είναι ο Λόγος ....

Θα συμφωνήσω απολύτως με την Υπατία!!!!!!

και θα συμπληρώσω πως η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που απαντάται σε ανατριχιαστικό βαθμό στον άνθρωπο μάλλον θέμα μεταφυσικής πρέπει να είναι.....

υγ.σου χρωστάω μια απάντηση σε μειλ αλλά δεν έχω προκάνει ..ψυχικώς ....

α Κενταύρου είπε...

@Michalis Melidonis
Oρισμένοι φιλόσοφοι δεν θεωρούν ότι η πραγματικότητα μπορεί να προσεγγιστεί με την Φυσική ,δηλαδή με την εμπειρία και με την επιστημονική μέθοδο πείραμα, επαλήθευση.Η Φυσική είναι γιαυτούς φαινομενολογία δεν μπαίνει στη ουσία των όντων.

α Κενταύρου είπε...

@kariatida62
Συνεχίζω λοιπόν τον μάταιο κύκλο της ζωής μου μέχρι να ολοκληρωθεί κι'άυτός να ξεμπερδεύω καμιά φορά εγώ απ'αυτόν και κείνος από μένα!
Ήδη έχεις σκεφτεί Μεταφυσικά δέχτηκες τη δυαδικότητα του είναι σου εσύ σαν πρόσωπο και ο εαυτός σου σαν πνευματική ουσία.Και λες πάλι Μεταφυσικά να τα ξεχωρίσεις αυτά τα δυο γιατί δεν αντέχονται μαζί ,άλλα θέλει ο νους σου και άλλα το φθαρτό σου σώμα που δεν τα μπορεί.

α Κενταύρου είπε...

@ Άιναφετς
Η κυβέρνηση έχει ένα υπερβατικό
Μεταφυσικό πρόβλημα.Κάπως έτσι συνέβη όταν ο Χριστός, μετά την επί του Όρους Ομιλία, έθρεψε το συγκεντρωμένο πλήθος με το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και δύο ψαριών. Αμέσως έσπευσαν θαμπωμένοι να Τον ανακηρύξουν βασιλιά τους, προσδοκώντας να τους χορτάσει εύκολα και χωρίς κόπο.

α Κενταύρου είπε...

@ξωτικό
Ο Λόγος σαρξ εγένετο με την παρουσία του Χριστού στην Γη.
Η θρησκεία σαν Μεταφυσική θεωρία θέλει το Θεό σαν Λόγο.
Ο μεταφυσικός λόγος, ήτοι ο λόγος για την ουσιώδη αίσθηση και διάνοια του υποκειμένου, είναι αυτό που σε ψυχονοητικό επίπεδο διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα.
Ο Λόγος είναι η άυλη οντότητα που διαφεντεύει το σύμπαν καθορίζει τους νομους ,τη λογική του ,την ουσία του.

α Κενταύρου είπε...

@Υπατία η Αλεξανδρινή
Είναι αλήθεια ότι "ορέγομαι του ειδέναι"και πολλές φορές οι φίλοι μπλοκερ και ιδιαίτερα εσύ βοηθάς σε αυτή τη λόξα μου!!!

Άστρια είπε...

Τώρα στα Μετά τα Φυσικά λοιπόν:)
Προσυπογράφω το σχόλιο της Υπατίας!!

Καλό Σ/Κ

α Κενταύρου είπε...

@Άστρια
Mετά τα Φυσικά ,σαν διέξοδο του μυαλού σε κάτι που είναι έξω από τη πραγματικότητα.

ξωτικό είπε...

Δασκαλούκο δεεεν με φώτισες , παρά την εξαιρετική προσπάθειά σου γιατί μάλλον φταίει η ερώτηση.
Εννοώ ποιές ειδικές έννοιες εμπεριείχε η λέξη Λόγος ώστε να θεωρηθεί οτι περιγράφει καλύτερα τον Θεό (απο ότι ας πούμε η λέξη πνεύμα ή νούς ή διάννοια ,ή ουσία....τι ακριβώς εννοούσε ο ποιητής...
πως θα μετέφραζες δηλαδή σήμερα την λέξη Λόγος....)

Τέλος πάντων εγώ ξέρω σίγουρα καλά τον λόγο που μου αρέσει να είμαι εδώ μέσα.
Μου.... ταίζεις το μυαλό (που ομοίως "ορέγεται του ειδέναι")
με αγάπη !!

ξωτικό είπε...

Aαα και όλο ήθελα να ρωτήσω :
τι επιστημονική εξήγηση δίνουν οι θετικιστές στην αγάπη;

α Κενταύρου είπε...

@ξωτικό
Η κάθε θρησκεία είναι μια μεταφυσική θεωρία.
Η μεταφυσική είναι φιλοσοφική θεωρία για τη πραγματική φύση των όντων και κοσμολογία συγχρόνως ανεξάρτητη από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Στην έννοια Λόγος πιστεύεω ότι ο ποιητής εννοεί όλα αυτά που λες.
O θετικισμός ως δόγμα απορρίπτει καθετί υπερβατικό, όπως άλλωστε και τις απόκρυφες δυνάμεις ή αιτίες, τις οποίες και θεωρεί ουσιαστικά ανύπαρκτες ή ασύλληπτες για την ανθρώπινη νόηση.O θετικισμός, ως κύρια συνιστώσα της φυσικής σκέψης, είναι: λαϊκός, εγκόσμιος, αντιθεολογικός και αντιμεταφυσικός – απόρριψη της Μεταφυσικής -, με αυστηρή εμμονή στη μαρτυρία της παρατήρησης και της εμπειρίας – γνώση και πείραμα. Η αγάπη είναι για τους θετικιστές αποτέλεσμα της εφαρμογής της λογικής στις ανθρώπινες σχέσεις σε αντίθεση με τις Θρησκευτικές μεταφυσικές θεωρίες που είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο.Ακόμη και η ερωτική αγάπη που λέμε πολλές φορές ότι δεν υπακούει στη λογική,για τους θετικιστές υπακούει ,σαν η ακαταμάχητη έλξη για την αναπαραγωγή που ξεπερνά τις συμβατικότητες της ζωής για να πετύχει το στόχο της που είναι η διαιώνιση του είδους.

Υπατία η Αλεξανδρινή είπε...

Αν μου επιτρέπεις, Κένταυρε...
Ξωτικούλι, οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο "λόγος" για να δηλώσουν το συμφυρμό "ομιλία + λογική". Ο όρος όμως σημαίνει και την αιτία και το σκοπό, ακόμα και τη σχέση (θυμήσου ότι στα μαθηματικά ονομάζουμε έτσι τη σχέση μεταξύ μεγεθών).
Αφού λοιπόν η θρησκεία είναι μια μεταφυσική φιλοσοφική θεωρία, είναι "φυσικό" να αποδίδει αυτές τις ιδιότητες στη θεότητα, στην προσπάθειά της ν' απαντήσει στο αρχέγονο ερώτημα: Τι είναι και πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος;
Υποσημειώνω δε ότι "κόσμος" σήμαινε πρωταρχικά "στολίδι, κόσμημα" αλλά και "τάξη, αρμονία".
Ελπίζω να βοηθάω στην πρώτη σου ερώτηση...

Ανώνυμος είπε...

Το πιο σπουδαίο είναι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου απέναντι στο συνάνθρωπό του. Από τη στιγμή που υπάρχει περιφρόνηση για τη ζωή του διπλανού όλες αυτές οι θεωρίες είναι "υψηλή ραπτική".

α Κενταύρου είπε...

@Yπατία η Αλεξανδρινή
Όχι μόνο σου επιτρέπω σε ευχαριστώ και επιδιώκω τη παρέμβαση σου.

α Κενταύρου είπε...

@ηλιογράφος
Ο κάθε άνθρωπος έχει μια φιλοσοφική θεώρηση του κόσμου είναι μέσα στη φύση του,τις περισσότερες φορές δοσμένη από κάποια θρησκεία.
Αν το δεις από τη θετικιστική πλευρά στο πλαίσιο της βιολογικής του φύσης ο ανταγωνισμός για τη "τροφή" δημιουργεί αυτή τη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.Στη φύση όμως το θεωρούμε δεδομένο ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

ξωτικό είπε...

Aστερισμούλι και Υπατία
μιά ...φιλοσοφημένη ΚΑΛΗΜΕΡΑ σας αφήνω και την (καθόλου μεταφυσική ,αλλά σχεδόν χειροπιαστή....) χαρά μου για την επικοινωνία μας.
Μπορεί να μην ξέρουμε τι ακριβώς...ήτο εν αρχή ,στην πορεία (μου) όμως νοιώθω πως αυτή αγγίζει την βαθύτερη "ουσία" μου.
Σας ευχαριστώ ....στολίδια μου!!

Magia da Inês είπε...

。˛♥
Amigo,

Passei para uma visitinha...
Obrigada pela aula.

Beijinhos.
Brasil
。˚ ˚ ˛✿♪♫♪
。˛♥

α Κενταύρου είπε...

@Magia da Inês

Presença caro amigo se assemelha fenômeno metafísico.
Existem em nossos pensamentos.

Ανώνυμος είπε...

http://www.facebook.com/group.php?gid=55684733309&v=info

ξωτικό είπε...

Αστερισμούλι και Υπατία

O ...λόγος που επανέρχομαι είναι γιατί όντας βιαστική την προηγούμενη φορά δεν είπα όλα όσα ήθελα που συνοψίζονται σε αυτό που είπε ο Ηράκλειτος και..η Άϊναφετς(!!!!) οτι δηλ όλα είναι ΕΝΑ

"ουκ εμού αλλά του λόγου ακούσαντες ομολογείν έν πάντα είναι"

(το ακούσαντες θα το αναλύσουμε άλλη φορά....)

Η ερμηνεία που μου ταιριάζει λοιπόν είναι οτι :
Το ένα δηλαδή διασπάται σε πολλά τηρουμένου ενός λόγου διασπάσεως.....

άρα θα κρατήσω Υπατία μου την μαθηματική έννοια που οδηγεί και στην τάξη και την αρμονία .....

και θα συνεχίσω να μελετώ τον Ηράκλειτο (σαν να τα είπε όλα ο μπαγάσας ε;;)

Σας ευχαριστώ βαθύτατα

υγ.σιγά μην ήθελα να πω μόνο αυτά χαχα

Άιναφετς είπε...

http://www.physics4u.gr/blog/?p=2695
Σχετικά με τον David Bohm, από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους και θεωρητικούς φυσικούς του 20ου αιώνα.
Για να στηρίξω την θεωρία...ότι όλα είναι ΕΝΑ!!!

Χιχι! άκου Ξωτικούλι...άλλο Ηράκλειτος και άλλο μια μαγισσούλα ηρωίδα παραμυθιών!
Τα φιλιά μου στην ομορφότερη παρέα! ;-)

ღ oneiremataღ είπε...

πάντα με γοήτευε από μικρή ο όρος αλλά και το φαινόμενο, αν μπορώ να το πω έτσι...άλλωστε κάθε τι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και να το καταλάβουμε μας γοητεύει....βέβαια όλες αυτές τις πληροφορίες,δεν τις είχα κατά νου κι αυτό είναι που μ΄ευχαριστεί τόσο με τις αναρτήσεις σου κένταυρε κι ευχαριστώ...

α Κενταύρου είπε...

@Ξωτικό
@Αιναφετς
Ο David Bohm,πραγματικά η σκέψη του είναι Μεταφυσική στη έννοια της ολότητας ύλης και νου.Στην Αρχαιότητα επειδή δεν υπήρχε πρόοδος στη επιστήμη σχεδόν τα πάντα ερμηνεύονταν μεταφυσικά.
Η φιλοσοφία του Κρισναμούρτι είναι μεταφυσική και γενικά στη Ανατολή επικράτησαν και επικρατούν μεταφυσικές φιλοσοφίες,η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών ανέπτυξε το θετικισμό στην ανθρωπότητα .

α Κενταύρου είπε...

@ ღ oneiremataღ
Η ποίηση που σε συναρπάζει έχει τα μεταφυσικά στοιχεία.

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ.
ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΩ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΗΘΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΑΛΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΩ ΚΑΛΑ ΟΛΟΥΣ-ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!!!!
ΕΙΧΑ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΛΟΓΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ.ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ.

α Κενταύρου είπε...

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS
Kαλά να περάσεις ,πολλές βουτιές και ξενύχτια στα μπαράκια μετά την εξεταστική το δικαιούσαι.

VAD είπε...

Ελα στο μπλογκ για λιγο χαβαλε,σου εχω αξίωμα:)

Ανώνυμος είπε...

Τώρα θυμήθηκα έναν καθηγητή μαθηματικών στο σχολείο, μια μέρα μας ρώτησε: Ποια είναι η πιο σπουδαία επιστήμη;
Ο κάθε μαθητής απαντούσε ανάλογα, άλλος είπε η Ιατρική κλπ. Ο καθηγητής παρ΄ολ΄αυτά διαφωνούσε με όλους. Τελικά όλοι τον ρωτήσαμε, ε, ποια λοιπόν είναι η πιο σπουδαία επιστήμη;
Η απάντηση ήταν απρόσμενη: "Η μεταφυσική". Τότε όλοι αρχίσαμε να γελάμε κανείς δεν περίμενε από έναν καθηγητή μαθηματικών μια τέτοια απάντηση, αλλά μας αποστόμωσε: "Γελάτε γιατί δεν έχετε αρρωστήσει και δε χρειάστηκε να νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο."

logia είπε...

Έφτασα και γω στην παρέα τελευταία και καταιδρωμένη, για να πω, πως μου επιβεβαιώνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άποψη, ότι οι σπουδάζοντες τις θετικές επιστήμες τελικά καταλήγουν λάτρεις της μεταφυσικής για τον απλούστατο λόγο, ότι πολύ δύσκολα βρίσκουν απαντήσεις μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση, αλλά και τις μαθηματικές πράξεις, για ότι όλους μας βαθύτερα μας απασχολεί!!!
Στη ζωή μου πάντρεψα τα μαθηματικά με τη μουσική, μα πάντα νιώθω εξαιρετικά ημιμαθής, είδικά όταν σε τούτο το μπλογκόσπιτο πέφτουν στο τραπέζι τόσο ενδιαφέροντα θέματα.
Δεν πιστεύω οτι ποτέ η μεταφυσική θα περάσει στη σφαίρα της φυσικής, γιατι όσα πράγματα κιαν καταφέρνουμε να εξηγούμε, παντα θα προκύπτουν άλλα ανεξήγητα και όσον αφορά τη φύση και το σύμπαν αλλά κυρίως και όσον αφορά τα μέσα μας...

την καλημέρα μου στην καταπληκτική παρέα

kariatida62 είπε...

Αχ ορέ Κένταυρε, που είσαι και συ?
Εμεινες πάνω στα βουνά σου...! :( :(

kariatida62 είπε...

Is anybody here???? Hello!!!

Tι τριξίματα ήταν αυτά που άκουσα???

Μήπως μπήκαν κλέφτες στο σπίτι του γείτονα?

Ακόμα να γυρίσει κι'αυτός ο Χριστιανός...τον φυλάκισαν φαίνεται οι νύφες των Αρκαδικών βουνών!
Θα στείλω μέιλ στην Πετρούλα πώς την έλεγαν την τσομπάνισα, μήπως και συνάντησε το Αστέρι μας...

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ-ΦΙΛΕΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ Ο ΝΕΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΣΤΗ ΜΠΛΟΚΟΓΕΙΤΟΝΙΑ!!!!

ξωτικό είπε...

Αστερισμούλι κάτι...μεταφυσικό συμβαίνει χαχα
Υπάρχει ανάρτηση καινούρια στον πανόπτη αλλά δεν εμφανίζεται !!!!!
Καλό μήνα .
με την ησυχίιιιιια σου !!

α-κentavrou είπε...

@ VAD
@ηλιογράφος
@ logia
@kariatida62
@O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS
@ ξωτικό
Eυχομαι καλό μήνα,καλό φθινόπωρο σε σας που με επισκεφθήκατε κατα τη διάρκεια των διακοπών,αλλά και όλους τους φίλους.