Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Μια θεωρία με πολλή αβεβαιότητα-Κβαντική Θεωρία


"Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο Μέγας"   Άξιον Εστί
Οδυσσέας Ελύτης
Quantum=μικρή ποσότητα
Κβάντωση σημαίνει ότι μια φυσική ποσότητα πχ η ενέργεια μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένες τιμές.
Στο μακρόκοσμο η ενέργεια δεν είναι κβαντισμένη μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. 
Στο τέλος του 18ου αιώνα η εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας  ερμηνεύοταν με βάση την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του James  Maxwell ( 1831 – 1879).
Η θερμική ακτινοβολία  είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από τις ταλαντώσεις των ατόμων της πηγής θερμότητας.Η συχνότητα  ταλάντωσης των ατόμων καθορίζει και τη συχνότητα της ακτινοβολίας.Η θερμή πηγή εκπέμπει ενέργεια που λογικά θα έπρεπε να κατανέμεται ισομερώς σε όλες τις συχνότητες της ακτινοβολίας που εκπέμπει ένα θερμό σώμα.
Τα πειραματικά αποτελέσματα όμως δείχνουν άλλη εικόνα .Η ενέργεια που εκπέμπεται δεν κατανέμεται ισομερώς.Yπήρχαν και άλλα πειραματικά δεδομένα που η κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία αδυνατούσε να ερμηνεύσει,όπως το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και το φαινόμενο σκέδασης των ακτίνων Χ(φαινόμενο Compton).
Μια νέα θεωρία γεννιέται  όταν δημιουργούνται αντιφάσεις μεταξύ της πραγματικότητας και της θεωρίας.
Το 1900 ο Max Plank που θεωρείται ο πατέρας της κβαντικής θεωρίας ερμήνευσε την εκπομπή της ακτινοβολίας από τα θερμά σώματα κάνοντας  δύο επαναστατικές υποθέσεις.
1)Η ενέργεια των ατόμων δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή .Μπορεί να πάρει μόνο διακριτές(κβαντισμένες ) τιμές.
Η θερμική ενέργεια δεν ρέει συνεχώς όπως το νερό,αλλά ασυνεχώς σαν να εκπέμπονται μπαλάκια ενέργειας από τη θερμή πηγή.
2)Το ποσό της ενέργειας που μπορεί να εκπέμψει ένα άτομο ή να απορροφήσει με μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  ,μπορεί να πάρει μόνο διακριτές τιμές.
Ο Αϊνστάιν αποδέχθηκε τη θεωρία του Plank και ερμήνευσε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
Σύμφωνα με τη κβαντική θεώρηση η διακριτή τιμή και η στοιχειώδης ποσότητα που δεν διαιρείται ονομάζεται κβάντουμ.
Η φωτεινή πηγή εκπέμπει κβάντα φωτός,τα φωτόνια.
Τα φωτόνια είναι σωματίδια με μάζα μαι ορμή.
Το φως όμως είναι και ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
Η κβαντική θεωρία δέχεται το παράδοξο της συνύπαρξης της σωματιδιακής και κυματικής φύσης του φωτός.
Είκοσι χρόνια αργότερα από την  υπόθεση Αινστάιν ότι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα όπως το φως έχει και σωματιδιακή υπόσταση,ο Luis de Broglie τo 1924 πιστεύοντας στην ομοιόμορφη συμπεριφορά τη φύσης,διατύπωσε την άποψη  ότι οποιοδήποτε κινούμενο σωματίδιο έχει και κυματική φύση.Η υπόθεση de Broglie επιβεβαιώθηκε με το πείραμα σκέδασης  ηλεκτρονίων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.Σύντομα απεδείχθη ότι και άλλα σωματίδια όπως τα πρωτόνια ,νετρόνια έχουν κυματική συμπεριφορά.
Η ύλη στη κβαντική θεωρία παρουσιάζει κυματοσωματιδιακό δυϊσμό ,ένα δεδομένο  πειραματικά πολύ καλά  θεμελιωμένο .
Αυτή η θεώρηση δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα.Η σωματιδιακή φύση υπαγορεύει ότι η θέση του μπορεί να προσδιοριστεί αυστηρά στο χώρο.Αντίθετα ένα κύμα εκτείνεται στο χώρο.
Η απάντηση της κβαντομηχανικής είναι ακατανόητη "δεν μπορούμε να γνωρίζουμε που ακριβώς βρίσκεται"το σωματίδιο.
Η αδυναμία προσδιορισμού της θέσης και της ταχύτητας είναι σύμφυτη με τη κβαντική δομή της ύλης,δεν έχει σχέση με την ικανότητα του πειράματος ή του ερευνητή να προσδιορίσει τα μεγέθη.
Ο Erwin Schrödinger το 1925 διατύπωσε μια μαθηματική εξίσωση ,την περίφημη Κυματοσυνάρτηση Ψ  θέσης και χρόνου που περιγράφει το σωματίδιο-κύμα.Με αυτή τη κυματοσυνάρτηση υπολογίζεται η πιθανότητα εύρεσης του σωματιδίου ανά μονάδα όγκου και όχι η ακριβής θέση.
Ο Werner Heisenberg το 1927 διατύπωσε την αρχή της αβεβαιότητας:
"Δεν είναι δυνατόν να μετρήσουμε τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου με απεριόριστη ακρίβεια."Η αρχή της αβεβαιότητας αμφισβητεί την αιτιοκρατία (ντετερμινισμός).Καθορισμένες συνθήκες δεν οδηγούν σε ορισμένο προβλέψιμο αποτέλεσμα.Εισάγεται η έννοια του πιθανότερου αποτελέσματος μεταξύ διαφόρων δυνατών αποτελεσμάτων.
Ένα από τα παράδοξα της κβαντομηχανικής είναι το φαινόμενο σήραγγας .Στο φαινόμενο αυτό ένα σωμάτιο παγιδευμένο μέσα σε ένα φραγμό δυναμικού υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί εκτός του πηγαδιού ακόμη και εαν δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια. Πως θα φαινότανε ένα μπαλάκι του γκολφ να βγαίνει από τη τρύπα χωρίς να έχει κατάλληλη ταχύτητα?Aν το φαινόμενο σήραγγας εφαρμόζοταν στο επίπεδο των ανθρωπίνων διαστάσεων ,ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο χώρο λόγω του πεδίου βαρύτητας θα μπορούσε να δραπετεύσει ακόμα και εαν δεν έχει τη κατάλληλη ενέργεια?Επιστημονική φαντασία προς το παρόν.
Στο οικοδόμημα της κβαντομηχανικής συμμετείχε και ο Δανός Φυσικός Niels Bohr ( Βραβείο Νobel  το 1922) σε αυτόν οφείλεται η κβάντωση του χώρου.Σύμφωνα με το Bohr τα ηλεκτρόνια στο άτομο  κινούνται σε καθορισμένες επιτρεπόμενες τροχιές.Η άποψη αυτή είναι παράλογη ,αν την επεκτείνουμε στο κόσμο των αισθήσεων μας σημαίνει ότι η φύση δεν επιτρέπει πχ οποιοδήποτε ύψος κτιρίων,μόνο συγκεκριμένα ύψη επιτρέπονται.  Όλοι οι χώροι θα έχουν ορισμένες επιτρεπόμενες διαστάσεις.Στο εσωτερικό του ατόμου τα  περιφερόμενα σε τροχιές ηλεκτρόνια έχουν όλες τις ιδιότητες τους κβαντισμένες ,όπως το φορτίο,την ενέργεια,την στροφορμή που ονομάζεται spin.
H κατάσταση ενός ηλεκτρονίου περιγράφεται από τέσσερις κβαντικούς αριθμούς.
Ο Wolfgang Pauli το 1925  διατύπωσε μια "απαγορευτική αρχή "ότι κανένα ηλεκτρόνιο δεν έχει και τους τέσσερις κβαντικούς αριθμούς ίδιους.
Η κβαντική θεώρηση της φύσης έχει ασυνέχεια ,απαγορεύσεις,περιορισμούς που εκφράζονται μέσω των κβαντικών αριθμών.
Μεταξύ του κόσμου των αισθήσεων μας (μακρόκοσμος) και του μικρόκοσμου (άτομα,υποατομικά σωματίδια) υπάρχει φαινομενικά μεγάλη διαφορά στους νόμους της φύσης.Η φύση όμως είναι ενιαία δεν μπορεί να έχει διαφορετικούς νόμους .Βασικό αξίωμα της επιστημονικής σκέψης είναι η καθολική ισχύς των νόμων.Η εξήγηση που δόθηκε είναι ότι οι νόμοι της φύσης είναι οι νόμοι της κβαντικής φυσικής οι οποίοι εκφυλίζονται σαν οριακή περίπτωση στο μακρόκοσμο.(Αρχή της αντιστοιχίας)
Ο κύριος κβαντικός αριθμός  n που περιγράφει μια κβαντική ιδιότητα πχ την ενέργεια παίρνει ακέραιες τιμές 1,2,3,4,5......Oι μικροί αριθμοί από 1 έως 7 περιγράφουν διακεκριμένες τιμές της ιδιότητας στο μικρόκοσμο ,όσο αυξάνει η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού και τείνει στο άπειρο οι τιμές της ιδιότητας παύουν να είναι διακριτές και γίνονται συνεχής στο μακρόκοσμο.
Η κβαντική θεωρία είναι ασύμβατη με τη κοινή λογική ,δημιουργήθηκε στη προσπάθεια να ερμηνευτεί η φαινομενική συμπεριφορά της ύλης,δημιουργήθηκε για να περιγράψει μια μη ορατή στις αισθήσεις μας πραγματικότητα.Η κβαντομηχανική επί  έναν αιώνα βρίσκεται σε διαρκή έλεγχο μέσω πειραματισμού αλλά δεν έχει διαψευστεί.
Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι περιγράφει τη πραγματικότητα του μικρόκοσμου,αφού από μόνη της έχει την αβεβαιότητα και την απροσδιοριστία.
  Σημείωση: H εικόνα δείχνει τα σωματίδια που παράγονται από το σημείο σύγκρουσης δύο ιόντων χρυσού. Διακρίνονται ακτινικά οι τροχιές  που χαράσσουν ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια στο μαγνητικό πεδίο του ανιχνευτή.

39 σχόλια:

Dimos είπε...

Έτσι δημιουργήθηκε και η μέχρι στιγμής χίμαιρα των επιστημόνων, κάτι άπιαστο, που αν όμως συμβεί, θα φέρει τα πάνω κάτω στην αντίληψή μας για τον κόσμο... Δεν μιλάω φυσικά παρά για την Θεωρία των Πάντων, δηλαδή την ενοποίηση της θεωρίας των Κβάντων με την γενικευμένη Θεωρία της Σχετικότητας...

Άιναφετς είπε...

Είμαι "ψωνισμένη" με το θέμα και γοητευμένη από την "αβεβαιότητα" των Φυσικών!
Έχω διαβάσει κατά εποχές διάφορα βιβλία πάνω στο θέμα, τις περισσότερες φορές χωρίς να πολυκαταλαβαίνω, αλλά πιάνοντας την "αίσθηση" των πραγμάτων και είμαι καταγοητευμένη, ευχαριστούμε για αυτή την special, ανάρτηση!
Καλό σου απόγευμα!

dimitrisp(σε χρονο ενεστωτα) είπε...

έχω και εγώ γοητευτεί από τις σχετικές θεωρίες και προσπαθώ με το φτωχό μου το μυαλό να καταλάβω

http://www.youtube.com/watch?v=cxRKcxRlBNQ
αυτό το βιντεάκι με έβαλε κάπως στο νόημα...εκτός κι αν εσύ σαν ειδικός έχεις κάποια ένσταση
καλό σαββατικύριακο!

dimitris είπε...

a-Kentavrou,εισαι πολυ ''μαστορας'', μπας και εισαι καθηγητης? Μπραβο , κατανοητη αναλυση. Αντε-και το λεω σοβαρα-λαικο εργαστηρι γνωσεως, σας θαυμαζω ολους γι'αυτα που ξερετε, και συμετεχετε σε αυτον τον διαλογο.

kariatida62 είπε...

Ωραία τα εξηγείς δάσκαλε!
Μια χαζή ερώτηση:η ενέργεια του ατόμου μας όταν πεθαίνουμε, σύμφωνα μ'αυτά που μας αναφέρεις,πού πάει; Δεν παράγεται,σταματά να εκπέμπεται και σβήνει ή μεταφέρεται κάπου αλλού εφ'όσον η φύση(μικρόκοσμος και μακρόκοσμος) είναι ενιαία;
Αλλού την πάω, όπως βλέπεις την συζήτηση αλλά εμπνεύστηκα απο την ανάρτησή σου για ερωτήματα που ταλανίζουν τον κόσμο απο την γέννησή του!:)

kariatida62 είπε...

Kαλημέρα, άνοιξε το MAIL σου να διαβάσεις την απάντηση και τα ευχαριστώ μου...

Dimos είπε...

Kariatida, σε πειράζει να προλάβω εγώ τον Κένταυρο;

Η συνολική ποσότητα ύλης - ενέργειας στο Σύμπαν είναι σταθερή. Ούτε αυξάνεται, ούτε μειώνεται, ούτε καταστρέφεται, ούτε δημιουργείται. Απλά μεταστοιχειώνεται από την μία μορφή στην άλλη. Τουτέστιν, π.χ. ένας ποδοσφαιριστής κλωτσάει μια μπάλα. Η δυναμική και κινητική ενέργεια του ποδιού που κάνει την κίνηση της κλωτσιάς δεν χάνεται με το που ακουμπήσει την μπάλα, αλλά μεταφέρεται σε αυτήν, η οποία στην συνέχεια φορτίζεται με κινητική ενέργεια και αρχίζει να κινείται, ακολουθώντας την τροχιά του σουτ. Αν αυτή η μπάλα προσγειωθεί στα μούτρα του τερματοφύλακα, πάλι η ενέργεια δεν χάνεται, αλλά μεταστοιχειώνεται την στιγμή της κρούσης σε ελαστική δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης της μπάλας και σε αντίστοιχη δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης που θα προκαλέσει το σπάσιμο της μύτης του γκολκίπερ.
Κατά τον ίδιο τρόπο, η ενέργεια και η ύλη μας όταν πεθαίνουμε δεν χάνεται. Απλά τα χημικά στοιχεία της σάρκας, των οστών κλπ μεταστοιχειώνονται στα προϊόντα της αποσύνθεσης (αέρια όπως μεθάνιο, ή από διάφορες αντιδράσεις σε ουσίες που οδηγούν στην ασβεστοποίηση των υπολειμμάτων των οστών κλπ) ή αποθηκεύονται υπό την μορφή χημικής ενέργειας στα σώματα των αποικοδομητικών οργανισμών που θα τραφούν από το νεκρό σώμα και θα συμβάλλουν στην αποσύνθεσή του, ή ακόμα ακολουθούν άλλες παρόμοιες μεταστοιχειώσεις ύλης κι ενέργειας.

Ελπίζω να σου απάντησα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ερώτησή σου ήταν πιο μεταφυσική και δεν σε κάλυψα.

Dimos είπε...

Αχά! Τελικά ο αγαπητός Μιχάλης με πρόλαβε, όπως άλλωστε ήταν και το το σωστό, αφού η ερώτηση απευθυνόταν κανονικά σε αυτόν. :)

kariatida62 είπε...

@dimos: Σ'ευχαριστώ πολύ! Η απάντησή σου ήταν ξεκάθαρη,αντιληπτή και ολοκληρωμένη! Υλη και μόνον ύλη...είμαστε! Πόσο απογοητευτικό...
Δεν νομίζω και ο νοικοκύρης του σπιτιού νάχει διαφορετική απάντηση απο την δική σου.

kariatida62 είπε...

@dimos: Όχι το mail που μου έστειλε, δεν ήταν η απάντηση, ήταν ένα πανέμορφο δώρο...:)

a-kentavrou είπε...

Tην απάντηση του φοιτητή του Πολυτεχνείου από Θεσσαλονίκη την πήρες,και είναι απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένη.
Φίλε Dimo η σμιλεμένη αρχόντισσα θέλει μια ποιό ποιητική απάντηση της χαλάσαμε τη μαγεία.
Θα πάρει απάντηση που να μην της χαλάει το όνειρο."Χους ει και εις χου απελεύσε"
Οταν έρθει η ώρα να κοιμηθείς τον αιώνιο ύπνο θα ξαναγίνεις πάλι άτομα το νερό θα αναλαβει να σε σκορπίσει στα πέρατα της Γης.Τότε θα περάσεις στα φυτά θα περάσεις στα ζώα,θα περάσεις σε μια μητέρα θα γίνεις πάλι ενα όμορφο μωρό,θα γίνεις πάλι μια πανέμορφη κοπέλλα θα γίνεις γιαγιά και πάλι θα κοιμηθείς.Είσαι αιώνια Καριάτιδα και δεν το ξέρεις.... Στη φύση δεν υπάρχει η έννοια του θανάτου.

kariatida62 είπε...

Xα,χα,χα,χαχαχαχαχαχα!!!! Με τελείωσες πραγματικά!!!!:)))

a-kentavrou είπε...

@Dimo τέλειωσε η εξεταστική ή ακόμη το παλεύεις?

a-kentavrou είπε...

@Αιναφετς Ακριβώς βρήκες το στόχο μου να δώσω την "αίσθηση" μιας άλλης λογικής έξω από τη καθημερινότητα ,έξω από τη κοινή λογική.

α Κενταύρου είπε...

@dimitrisp
To βιντεάκι πολύ καλό,σκέφτηκα να το ενσωματώσω στην ανάρτηση,καλύπτει όμως μόνο το πείραμα που οδήγησε στη θεωρία.Δεν δέχομαι την άποψη φτωχό μυαλό,ακόμη και αν δεν καταλάβεις κάτι θα αποκτήσεις την "αίσθηση" όπως σωστά επισήμανε η Ανάιφετς.

α Κενταύρου είπε...

@Dimitris
To profil μου τα λέει όλα.
Ετσι όπως το λες σαν να είμαστε μια ξεχωριστή ράτσα.Απλά κάπου μας άρεσε και το μελετήσαμε.Και εμείς θαυμάζουμαι το στρωτό και ανεπιτήδευτο λόγο
που περιγράφεις τα πράγματα.Με μια λέξη "μάστορας" χωρίς να το συνειδητοποιείς λες πολλά.

dimitris είπε...

a-Kentavrou, καλα σε ''καταλαβα'', θα πεις την αποψη σου ο κοσμος να χαλασει,σ'αυτους τους καιρους προτερημα, αλλα το μεγαλο σου υπερ ειναι οτι εισαι μετριοφρων, ακου καπου μας αρεσε, αυτα τα ''κολπα''θελουν πολυ φαια ουσια και λιγοι ''ασχολουνται''.Ας μην το μαθεις λοιπον και παρουν ''αερα'' τα μυαλα σου, εισαι ''κερδος'' για οποιον σε διαβαζει, μαζι με την ''παρεα'' σου των λοιπων φυσικων. Εσυ εδω και η taspa στα οικονομικα, χαρα μας.

logia είπε...

Χμ! ήθελα να σου γράψω κάτι από την αλληλογραφία του Αινστάιν και να σε εντυπωσιάσω...
αλλά δεν βρίσκω το βιβλίο γ@#$%ο!!
και έτσι θα εναποθέσω στο κονάκι σου μια απλή αλλά εγκάρδια καλησπέρα...

α Κενταύρου είπε...

@logia +1000 ευχαριστίες για τη παρουσία σου στο κονάκι μου.

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ!!!ΜΟΥ ΤΗ ΘΥΜΗΣΕΣ ΕΝΤΟΝΑ ΟΤΑΝ ΕΓΡΑΦΑ ΧΗΜΕΙΑ.

ΠΕΡΑΣΑ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.ΜΠΗΚΕ Η ΑΝΟΙΞΗ :)))

Dimos είπε...

Καλησπέρα φίλε Μιχάλη. Εξεταστική έχω τελειώσει από την Τετάρτη 17/2 και από τότε δεν με χωράει ο τόπος. Ποτά, ξενύχτια, κορίτσια κι εκδρομές. Έχω καμιά ώρα που επέστρεψα από ένα τριημεράκι σε Άρτα - Γιάννενα και είμαι τώρα σε κατάσταση απόλυτης χαλάρωσης, πράγμα που επιβάλλεται μετά από τόσα χιλιόμετρα που οδηγούσα. Εν τω μεταξύ, για την ποιότητα (πλέον) του ταξιδιού αρκεί να σου πω το εξής: παλιότερα, από Θεσσαλονίκη για Άρτα η διαδρομή διαρκούσε 8 - 9 ώρες και η διαδρομή περιελάμβανε την Κατάρα, το ΑΘΛΙΟ δρόμο του Μετσόβου, τα περάσματα κοντά στα Τζουμέρκα, τον Σμόλικα και το Μιτσικέλι, τον δρόμο της Μπαλντούμας και της Μηλιάς κ.ά., κοινώς στροφές - φουρκέτες και συνεχείς εναλλαγές πρώτης - δευτέρας - τρίτης ταχύτητας, δηλαδή ό,τι χειρότερο για άτομα με ναυτία. Τώρα, με πάνω από 50 τούνελ και 40 κοιλαδογέφυρες στο πλήρες τμήμα της Εγνατίας μέχρι τα Γιάννενα, τεράστιους και άνετους δρόμους, σχεδόν συνεχές ισιάδι, μερική καλυτέρευση του παλιού τμήματος Ιωαννίνων - Άρτας και μια μέση ταχύτητα 130 χλμ/ώρα που πήγαινα κι εγώ, δηλαδή μια φυσιολογική και μάλιστα όχι μεγάλη ταχύτητα για τέτοιους δρόμους, η διαδρομή διαρκεί πλέον - κρατήσου - 3,5 ΩΡΕΣ!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ 3,5 ΩΡΕΣ!!! Και άμα κάποιος τρέχει λίγο παραπάνω το συντομεύει κι άλλο. Περιττό να πω ότι είναι όνειρο να οδηγείς σε αυτήν την διαδρομή. Δεν διακινδυνεύεις να κολλήσεις σε κανέναν χιονιά πάνω στον Κάμπο του Δεσπότη, στα μέσο της καταραμένης Κατάρας... Επιστρέφω οσονούπω με νέο post στο blog, καλλιτεχνικής... φύσεως.

Άστρια είπε...

Πολλές μέρες του περσινού καλοκαιριού τις πέρασα με το βιβλίο του Γραμματικάκη ¨Η αυτοβιογραφία του φωτός" και ήταν από τα βιβλία που όταν τελείωσα στεναχωρέθηκα που δεν είχαν άλλη μια σελίδα ακόμα να διαβάσω.
Και θυμάμαι ότι είχε ζητήσει να διαβαστεί το βιβλίο πρώτα με τον νου και μετά με την ψυχή.
Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μόνο έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε κάποια θέματα που έχουν σχέση με την ουσία του είναι μας. Κομματάκι του σύμπαντος κι εμείς.
Γιατί κι ακόμα αν όλα εξηγούνται από μια στιγμή απειροελάχιστη της έναρξης της δημιουργίας και μετά, πάλι είμαστε στο σκοτάδι για το πριν.

Ευχαριστούμε για την ανάρτηση αυτή, ίσως πίσω από την γνώση να κρύβεται η αγωνία για την έκταση της αλήθειας της.

Καλό μήνα!

υγ. τα ακτινωτά χρώματα της επιλεγμένης φωτογραφίας υπέροχα! ήταν η ομορφιά του αβέβαιου και τυχαίου ή οι συνδυασμοί ενός άγνωστου υπαρκτού σχεδίου; (fractal πού είσαι αλήθεια;;;)

a-kentavrou είπε...

@Dimo ποτά,ξενύχτια,κορίτσια και εκδρομές ούτε οικονομική κρίση σε πιάνει ούτε τίποτα.Με κορίτσια παρέα ποιός σκέπτεται τέτοια πράγματα!!!

a-kentavrou είπε...

@jk o skroutzakos
Kβαντική χημεία?Τί σπουδάζεις?
Η άνοιξη ήρθε και όπως λέει ο Dimo καιρός για ποτά,ξενύχτια και κορίτσια....

a-kentavrou είπε...

@Aστρια
Είμαστε ασφαλής στη βεβαιότητα σε ένα κόσμο αβέβαιο και απρόβλετο.Η έκταση της αλήθειας είναι και αυτή αβέβαιη.Η αλήθεια της θεωρίας βασίζεται στις αισθήσεις τεχνητές και μη και στο νου.Δεν είναι όμως βέβαιο ότι η αλήθεια προσεγγίζεται μόνο με αυτό το τρόπο.
Στην εικόνα έγινε η σύγκρουση των σωματιδίων και αυτό είναι το ορατό αποτέλεσμα.Οιακτίνες δείχνουν τη πορεία των ηλεκτρονίων και είναι σύμφωνες με σχετικό νόμο της φυσικής.Το υλικό μεσα στο οποίο κινούνται τα ηλεκτρόνια εκπέμπει στο μπλέ.

fractal είπε...

Εδώ είμαι καλή μου ΑΣΤΡΙΑ. Το είχα υποσχεθεί εξ άλλου στον Κένταυρο.
Επειδή όμως δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στο θέμα της "αλήθειας" που θίγεται πιό πάνω, ζητώντας από τον Κένταυρο σαν ειδικό να τοποθετηθεί.
Η ένοια της τυχαιότητας και της αναγκαιότητας για την οποία σοβαρή άποψη έχει η κβαντομηχανική, ας ακούσουμε τον Κένταυρο και ας επανέλθουμε με την ασήμαντη άποψη, του μη γνώστη (όπως εγώ) τόσο πολύπλοκων ενοιών.
Για την "αλήθεια " λοιπόν :
Είναι γνωστό πως ερευνάται από τους επιστήμονες θεωρητικούς των αριθμών, το κατά πόσον όλες οι αλήθειες είναι αποδείξiμες μέσαω των μαθηματικών. Λένε πως η ύπαρξη των άρρητων αριθμών ( Η τετραγωνική ρίζα του 2 είναι ένας τέτοιος αριθμός. Δεν έχει σαφή μέγεθος ούτε πρόσημο) υποστηρίζει τη θεωρία αυτή.
Και πως η αποκάλυψη αυτής της αλήθθειας των άρρητων αριθμών προκάλεσε έγκλημα στους κόλπους της σέχτας των Πυθαγορείων)
Η ανακύρηξη των μαθηματικών, λοιπόν, ως το πληρέστερο σύστημα απόδειξης της αλήθειας, αμφισβητείται. Τη θέση του έχει πάρει το θεώρημα της μη πληρότητας των μαθηματικών.
Θα συνεχίσουμε όμως αφού ακούσουμε τον Κένταυρο. Ναι?

a-kentavrou είπε...

Aγαπητή fractal ας τοποθετηθώ και επιστημονικά και υποκειμενικά.
1)Με τα μαθηματικά περιγράφεται η φυσική πραγματικότητα δεν αποδεικνύεται, είναι το εργαλείο να περιγράψεις την αλήθεια.Η ύπαρξη μιας πραγματικότητας που δεν περιγράφεται με τα μαθηματικά ή που δεν προσεγγίζεται από τον άνθρωπο είναι ένα πρόβλημα φιλοσοφίας.Τα μαθηματικά είναι μια νοητική κατασκευή ,οι Πυθαγόρειοι είχαν την άποψη ότι οι αριθμοί μπορούν να ερμηνεύσουν το σύμπαν και ότι η υλική πραγματικότητα προσεγγίζεται μόνο με τη νόηση. Οι μεταφυσικές ας πούμε επιστήμες και η χριστιανική θρησκεία δέχονται και άλλους τρόπους να προσεγγίσεις την αλήθειας.Ο πιστός λοιπόν διαμορφώνει μέσα του ένα κόσμο που για τους υλιστές είναι ανύπαρκτος.Η μη πληρότητα των μαθηματικών είναι προφανώς μια φιλοσοφική άποψη.
2)Στη κβαντική θεωρία μπαίνει η αποψη ότι μια πραγματικότητα υπάρχει εφ΄όσον την παρατηρούμε και ακόμη χειρότερα ότι ο παρατηρητής μπορεί να επηρεάζει το συμβάν.
3)Στη γάτα του Στρέντιγγερ που είναι κλεισμένη σε ένα χώρο και ένα φωτόνιο με δυο καταστάσεις μπορεί να ενεργοποιήσει ή να μην ενεργοποιήσει το μηχανισμό που θα την σκοτώσει.Η πιθανότητες η γάτα νεκρή η γάτα είναι ζωντανή είναι δυο ισοδύναμες καταστάσεις .Ο παρατηρητής που θα ανοίξει τη πόρτα θα δώσει την οντότητα θάνατος η ζωή.Ετσι λοιπόν στο μικρόκοσμο δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη κατάσταση αλλά ένα πλήθος καταστάσεων με διάφορες πιθανότητες.Ο παρατηρητής θα προσδιορίσει την κατάσταση που θα φτάσει στις αισθήσεις του.Για ποιά αλήθεια μιλάμε αφού ο παρατηρητής παρεμβαίνει μέσω των μετρήσεων στο είδος της αλήθειας που βλέπει.
Ετσι λοιπόν αλλες φορές προσδιορίζει το ηλεκτρόνιο σαν σωματίδιο και άλλες φορές σαν κύμα.Τι είναι τέλος πάντων αυτό το ηλεκτρόνιο?άγνωστο.Ο παρατηρητής του δίνει τις ιδιότητες μέσω του αισθητήρα που χρησιμοποιεί,και αποφαίνεται ότι είναι το α ή το β που να ταιριάζουν στη συμβατική πραγματικότητα του κοινού νου.
4)Αν επεκτείνουμε τη κβαντική άποψη στο μακρόκοσμο,για να υπάρξει το σύμπαν πρέπει να παρατηρηθεί.Αρα για να υπάρξει το σύμπαν πρέπει να δημιουργήσει τους παρατηρητές του.Γιαυτό το λόγο δημιούργησε τον άνθρωπο.
5)Τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί εκείνο το μαθηματικό εργαλείο που θα ενοποιήσει όλες της φυσικές θεωρίες.
Ο Αινστάιν παρόλο που είχε συμβάλλει στη δημιουργία της κβαντικής θεωριας την αμφισβητούσε.Σε επιστολή του προς τον Μαχ Μπορν έγραφε."Εσύ πιστεύεις σ' ένα Θεό που παίζει ζάρια, Εγώ πιστεύω στον αδήριτο νόμο και στην τάξη."Το αβέβαιο και το τυχαίο δεν του ταίριαζε λόγω Γερμανικής Κουλτούρας ίσως.

Dimos είπε...

Μωρέ η κρίση μας πιάνει. Αλλά και με τα λίγα κάποιος περνάει καλά. Σημασία έχει η διάθεση!

ξωτικό είπε...

άρα εγώ είμαι σωματίδιο και γι αυτό δεν ξέρεις ποτέ που είμαι
και ως ξωτικοσωματίδιο θα επιμένω οτι το φώς έχει και ορμή και μαγεία και είναι ...όλα τα λεφτά
(σιγά με τέτοια τρεχάλα μη θές και σοβαρή ανάλυση)
ΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

a-kentavrou είπε...

@Ξωτικό
Είσαι απόλυτα σύμφωνη με τη θεωρία,διαχέεσαι παντού..Ανάλυση δεν έκανες στο νόημα όμως μπήκες!!!! σε πήρε και η άνοιξη και δεν πιάνεσε πλέον.

Ανώνυμος είπε...

Καινούριος στην παρέα. Καλό μήνα σε όλους και καλό καλοκαίρι!
Σας διάβασα με προσοχή. Ενδιαφέροντα τα γραφόμενα και σίγουρα αξίζει τον κόπο να ξεφεύγουμε ενίοτε από τη νεο-ελληνική μιζέρια, να φιλοσοφούμε, να αμπελοφιλοσοφούμε και να ονειροπολούμε κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό...
Ένα σχόλιο του κεντάυρου με ώθησε να γράψω κι εγώ την άποψή μου: "στη φύση δεν υπάρχει η έννοια του θανάτου" λέει.. Κι όμως ο θάνατος είναι μέρος της ζωής...Χωρίς τον θάνατο δεν υπάρχει ζωή και χωρίς ζωή δεν υπάρχει θάνατος.

a-kentavrou είπε...

@entropy H μετάβαση από τη κατάσταση του ζώντος στη κατάσταση του μη ζώντος,φυσικά υπάρχει.
Η ενέργεια και η ύλη που είναι μορφή της δεν έχει την έννοια του θανάτου με την έννοια της εξαφάνησης.

Άιναφετς είπε...

Άρα...είμαι ενθουσιασμένη...με όλα τα γραφόμενα μιας εξαιρετικής παρέας!
Αυτή η αβεβαιότητα είναι τροφή του νου μας!
Μήπως και εμείς είμαστε μέρος ενός πειράματος;
Μ' αρέσει να θέτω ερωτήματα και να αφήνω την Ζωή να απαντήσει!

a-kentavrou είπε...

@Aιναφετς χαίρομαι που αυτοί οι προβληματισμοί μερικών ειδικών που πήραν βραβεία Νόμπελ ,όλοι οι παραπάνω έχουν πάρει,μας βάζουν να μπούμε και μεις στο νόημα μιας διαφορετικής ζωής.
Να για παράδειγμα δεν είναι και τόσο εύκολο να χωνέψει κανείς ότι Αναφετς υπάρχεις γιατί σε παρατηρώ ή διαφορετικά αφού υπάρχεις απαραίτητα πρέπει να υπάρχει και ο παρατηρητής σου ή διαφορετικά υπάρχει κάτι σαν συνοδός σου και ότι τρέλες κάνεις επηρεάζεις το συνοδό σου κάπου στο σύμπαν.Στο μικρόκοσμο οι παραπάνω ιδιότητες σύμφωνα με τη θεωρία υπάρχουν.

Άιναφετς είπε...

Μήπως η Στεφανία δεν είναι διαφορετική από τον παρατηρητή;

α Κενταύρου είπε...

H Στεφανία και ο παρατηρητής της δεν ταυτίζονται.
Η Στεφανία εχει σκοπό στο σύμπαν να το παρατηρεί.
Η απάντηση του παραμυθά μεταφέρει το πρόβλημα στο παρατηρητή και όχι στη κατάσταση την απελπιστική.Αυτό είναι μια καταπληκτική κβαντική θεώρηση!!!!!!

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ :))

α Κενταύρου είπε...

jk o skroytzakos
και καλό μήνα και καλή εβδομάδα,και όλα τα καλά του κόσμου να χουμε τσιγκουνιές δεν θα κάνουμε...

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμαστε μόνο ύλη, ένα σωματίδιο δεν μπορεί να αγαπά .Και δεύτερον γιατί αφού όλα είναι φτιαγμένα απο την ίδια ύλη διαφέρουμε απο τις πέτρες, μάλλον είναι η ψυχή. Και είναι πέρα απο την φυσική που μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος με το φτωχό του το μυαλό προς το παρόν